کتاب هنر اوج گیری

18 ارديبهشت 808

 

(هنر اوج گیری) کتابی مناسب تشنگان موفقیت وکسانی که میخواهند رویاهای خویش را جامعه عمل بپوشانند ،کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند ودر یک کلام اوج بگیرند.این کتاب،اثری است راهبردی (استراتژِیک)،تحول گرا،نظام مند، پایشی،کاربردی وغیرانتفاعی.
(هنر اوج گیری)برآن است که شیوه تحقق اهداف ورویاهای شما را براساس علایق،توانمندی ها،مهارت ها،احساسات وارزش های بنیادین خودتان آموزش میدهد.به بیان دیگر ،این کتاب درصدد ترسیم نقشه راهی است که موفقیت شمارا ازطریق تدوین یک برنامه عملیاتی ازصفر تاصد وگام به گام آشکار میسازد .به بیانی شفاف تر شما بااستفاده از آموزه های این کتاب میتوانید به تدوین برنامه عملیاتی واختصاصی وانحصاری وموفقیت خود بپردازید وبا منظم ترین وهدفمندترین شیوه مسیر پیروزی خودرا ترسیم کنید ودر این مسیر گام بردارید . این مهم به معنای استفاده صحیح وبهینه از منابع محدود درمسیر تحقق رویاها به سریع ترین وکم هزینه ترین شیوه ممکن است .

آموزه های (هنراوج گیری )به شما کمک خواهد کرد تا مهارت هایی از قبیل (خودشناسی)،(اعتمادبه نفس)،(عزت نفس)،(مثبت اندیشی)و(خودانگیزشی)را دروجودخود تقویت کنید وبتوانید افکار خودرا بهتر مدیریت کرده ودرجهت ایجاد تحولی عظیم درزندگی خویش گام بردارید .
ازمنظری دیگر،کتاب حاضر بنادارد با بیانی ساده وجملاتی روشن وقابل فهم برای همگان ،وبا مثال های متنوع وکاربردی ازاسرار وحقایق پشت پرده ودرداستان پیروزی کارآفرینان وانسان های موفق پرده بردارد.
همچنین کتاب حاضر اثری است غیرانتفاعی وسودحاصل ازفروش آن،برای شکوفایی وپیشرفت افراد مستعدی سرمایه گذاری خواهد شد که محدودیت های اقتصادی ومالی ،مانعی برسرراه شکوفایی استعداد های آنهاست .
هرکس را بهرکاری ساختند میل آن رادر دلش انداختند
دست وپا بی میل جنبان کی شود خاروخس بی آب وبادی کی رود
هیچ کشوری تغییر نمیکند وبه توسعه نمیرسد ،مگرآنکه تک تک افراد آن جامعه به توسعه برسند.
باآرزوی موفقیت دکتر سعید سعادت

فهرست مطالب:

بخش اول:مهارت های موردنیاز برنامه ریزی استراتژیک

فصل اول:قسمت اول:خودآگاهی قسمت دوم:ابزارتحلیلی SWOTوPESTEL

فصل دوم :اعتمادبه نفس

فصل سوم:عزت نفس

فصل چهارم:مثبت اندیشی

فصل پنجم:خودانگیزشی

فصل ششم:هدف گذاری

بخش دوم:برنامه ریزی استراتژیک

فصل اول:برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی

فصل دوم:تعیین اهداف استراتژیک با استفاده از ابزار تحلیلی SWOTوPESTEL

بخش سوم:راهنمای عملی

فصل اول :راهنمای عملی پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک

فصل دوم : کاربرگ ها این کتاب دارای کداستاندارد ملی با شماره 121340490000011 از طرف فنی حرفه ای مورد تایید میباشد

 


با توجه به رویکردهای نوین در جهان امروز و افزایش رقابت در صنایع مختلف، زمان آن رسیده که از نیروی انسانی تعریف دیگری داشته باشیم و می‌توان، از دیگر عوامل سازمانی همچون سرمایه و غیره، اولویت بالاتری دارد بلکه خود تعیین کننده اثر گذاری و چگونگی بهره برداری از عوامل مذکور می‌باشد.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree