خودارزیابی ریشه‌ای

استفاده از خودشناسی برای افزایش موفقیت و سلامت در کارخودارزیابی ریشه‌ای چگونه بر موفقیت و رضایت شما در محیط کار تأثیر می‌گذارد؟

کدام یک از این خصوصیات با شما هم‌خوان‌‌تر هستند: خصوصیات سارا، که با لبخند سر کار حاضر می‌شود، درباره نقش خود در محل کار به‌گونه‌ای مثبت صحبت می‌کند و فرصت‌های جدید را با رغبت از آن خود می‌کند؛ یا خصوصیات زهرا، که همیشه با استرس و ناراحتی کار می‌کند، مدام در مورد عدم موفقیت‌های خود شکایت می‌کند و تمام مشکلات خود را به گردن دیگران می‌اندازند؟

خودارزیابی ریشه‌ای

استفاده از خودشناسی برای افزایش موفقیت و سلامت در کار

خودارزیابی ریشه‌ای چگونه بر موفقیت و رضایت شما در محیط کار تأثیر می‌گذارد؟

کدام یک از این خصوصیات با شما هم‌خوان‌‌تر هستند: خصوصیات سارا، که با لبخند سر کار حاضر می‌شود، درباره نقش خود در محل کار به‌گونه‌ای مثبت صحبت می‌کند و فرصت‌های جدید را با رغبت از آن خود می‌کند؛ یا خصوصیات زهرا، که همیشه با استرس و ناراحتی کار می‌کند، مدام در مورد عدم موفقیت‌های خود شکایت می‌کند و تمام مشکلات خود را به گردن دیگران می‌اندازند؟

به خودتان توجه کنید و برای آینده‌ای روشن‌‌تر برنامه‌ریزی کنید

همه جنبه‌های خودارزیابی‌های ریشه‌ای را می‌توانید در خودتان یا دیگران تقویت کنید تا عملکرد فعلی خود را بهبود ببخشید و برای آینده شغلی خود تصمیمات درست بگیرید.

خودارزیابی‌های ریشه‌ای یا کلیدی، قضاوت‌های غریزی هستند که همه ما در مورد خود و زندگی خودمان انجام می‌دهیم. خودارزیابی‌های کلیدی تأثیری مستقیم بر این امر دارند که ما در محیط کار چقدر خوب عمل می‌کنیم و در مورد شغل من چه حسی داریم.

به خودتان توجه کنید و برای آینده‌ای روشن‌‌تر برنامه‌ریزی کنید

همه جنبه‌های خودارزیابی‌های ریشه‌ای را می‌توانید در خودتان یا دیگران تقویت کنید تا عملکرد فعلی خود را بهبود ببخشید و برای آینده شغلی خود تصمیمات درست بگیرید.

خودارزیابی‌های ریشه‌ای یا کلیدی، قضاوت‌های غریزی هستند که همه ما در مورد خود و زندگی خودمان انجام می‌دهیم. خودارزیابی‌های کلیدی تأثیری مستقیم بر این امر دارند که ما در محیط کار چقدر خوب عمل می‌کنیم و در مورد شغل من چه حسی داریم.

خودارزیابی ریشه‌ای

استفاده از خودشناسی برای افزایش موفقیت و سلامت در کار

خودارزیابی ریشه‌ای چگونه بر موفقیت و رضایت شما در محیط کار تأثیر می‌گذارد؟

کدام یک از این خصوصیات با شما هم‌خوان‌‌تر هستند: خصوصیات سارا، که با لبخند سر کار حاضر می‌شود، درباره نقش خود در محل کار به‌گونه‌ای مثبت صحبت می‌کند و فرصت‌های جدید را با رغبت از آن خود می‌کند؛ یا خصوصیات زهرا، که همیشه با استرس و ناراحتی کار می‌کند، مدام در مورد عدم موفقیت‌های خود شکایت می‌کند و تمام مشکلات خود را به گردن دیگران می‌اندازند؟


با توجه به رویکردهای نوین در جهان امروز و افزایش رقابت در صنایع مختلف، زمان آن رسیده که از نیروی انسانی تعریف دیگری داشته باشیم و می‌توان، از دیگر عوامل سازمانی همچون سرمایه و غیره، اولویت بالاتری دارد بلکه خود تعیین کننده اثر گذاری و چگونگی بهره برداری از عوامل مذکور می‌باشد.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree