ارزش ها

 • مسئولیت‌پذیری
 • دقت
 • دستیابی به اهداف
 • ماجراجویی
 • بشردوستی
 • جاه‌طلبی
 • ثبات شخصیت
 • اعتدال
 • بهترین بودن
 • تعلق خاطر داشتن
 • جسارت
 • آرامش
 • مراقبت و ملاحظه
 • چالش
 • شادابی
 • روشنفکری
 • تعهد
 • اجتماعی بودن
 • دلسوزی
 • رقابت
 • ثبات
 • قناعت
 • پیشرفت مدام
 • کنترل
 • مشارکت‌
 • درست‌کاری
 • محترم بودن
 • خلاقیت
 
 • کنجکاوی
 • تصمیم‌گیری
 • تکیه بر رأی اکثریت
 • قابل اطمینان بودن
 • اراده راسخ داشتن
 • پارسایی
 • سخت‌کوشی
 • انضباط
 • محتاط بودن
 • تنوع
 • پویایی
 • تفکر اقتصادی
 • اثربخشی
 • بهره‌وری
 • ظرافت
 • همدلی
 • لذت بردن
 • هیجان
 • برابری
 • تعالی
 • شوق داشتن
 • تخصص
 • کشف
 • شفافیت
 • خوش‌رویی
 • ایمان
 • توجه به خانواده
 • وفاداری
 
 • تناسب اندام
 • خوش‌صحبتی
 • تمرکز
 • آزادی
 • جذاب بودن
 • سرگرمی
 • سخاوت
 • نیکی کردن
 • لطف کردن
 • رشد کردن
 • خوشبختی
 • سخت کار کردن
 • سلامتی
 • کمک به هم‌نوع
 • سعادتمندی
 • صداقت
 • افتخار
 • فروتنی
 • استقلال
 • نبوغ
 • هماهنگی و ریتم درونی
 • روشنگری
 • هوش
 • تعمق
 • اندیشمندی
 • بصیرت
 • لذت
 • پرهیزگاری
 
 • عدالت
 • شادمانی
 • رهبری
 • میراث گذشتگان
 • عشق
 • زیرکی
 • وظیفه‌شناسی
 • سرسپردگی
 • ایجاد تغییر
 • تسلط
 • شایسته بودن
 • اطاعت
 • عزت نفس
 • گشودگی
 • بندگی
 • آراستگی
 • اصالت
 • میهن‌پرستی
 • کمال
 • پارسایی
 • مثبت‌اندیشی
 • عمل‌گرا بدون
 • کمال‌گرا بدون
 • همیشه آماده بودن
 • حرفه‌ای بودن
 • احتیاط
 • مصلحت‌اندیشی
 • توجه به کیفیت
 
 • اتکاء به خود
 • قابل اعتماد بودن
 • کاردانی
 • خویشن‌داری
 • سختگیری
 • نتیجه‌گرا بدون
 • امنیت
 • خودآموزی
 • تسلط بر خود
 • خودپسندی
 • منفعت‌گرایی
 • اعتماد به نفس
 • حساسیت زیاد
 • وقار
 • خدمت کردن
 • شجاعت
 • سادگی
 • سپاسگزاری
 • راستگویی
 • سرعت عمل
 • نشاط
 • بداهه بودن
 • قدرت
 • ثبات
 • تفکر استراتژیک
 • استحکام
 • ساختارمندی
 • موفقیت
 
 • حمایت کردن
 • کار گروهی
 • محبت
 • شکرگزاری
 • سرسختی
 • وقت‌شناسی
 • تحمل
 • سنت‌گرا بودن
 • امانتداری
 • جستجوی حقیقت
 • درک کردن
 • بی‌نظیر بودن
 • وحدت
 • مفید بودن
 • چشم‌انداز داشتن
 • سرزندگی
 


با توجه به رویکردهای نوین در جهان امروز و افزایش رقابت در صنایع مختلف، زمان آن رسیده که از نیروی انسانی تعریف دیگری داشته باشیم و می‌توان، از دیگر عوامل سازمانی همچون سرمایه و غیره، اولویت بالاتری دارد بلکه خود تعیین کننده اثر گذاری و چگونگی بهره برداری از عوامل مذکور می‌باشد.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree