کارآفرینی سازمانی، ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه

27 شهریور 1397
کارآفرینی سازمانی، ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه

کارآفرینی سازمانی، ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه
رضا کهن هوش نژاد
انتشارات جهاد دانشگاهی
۱۳۹۶
344 صفحه


هدف این کتاب شکل‌گیری گرایش فکری کارآفرینانه و القای آن در درون فرهنگ و فعالیت‌های سازمان‌های بزرگ می‌باشد تا به این ترتیب با پدیدارشدن نگرش و رفتار کارآفرینانه در سرتاسر سازمان، ارزش‌آفرینی در ابعاد اقتصادی همچون استراتژی‌های سازمان جدید، فرآیندهای داخلی جدید، کسب و کار مخاطره‌آمیز جدید، بازارهای جدید، مدل های کسب و کار جدید، محصولات و خدمات جدید و همچنین در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحقق یابد. در ارتباط با طرح ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه در ذیل عنوان اصلی کتاب یعنی کارآفرینی سازمانی باید اشاره نمود که در میان عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی معماری سازمانی کارآفرینانه نقش تأثیرگذارتری داشته و به عنوان جلوه‌ای از کارآفرینی سازمانی رخ نمایی می‌کند.
این کتاب دارای ۸ فصل است که نویسنده در فصل اول به چیستی کارآفرینی، در فصل دوم به ماهیت کارآفرینی سازمانی، در فصل سوم به فرآیند و مدل های کارآفرینی سازمانی، در فصل چهارم به محرک ها و موانع کارآفرینی سازمانی، در فصل پنجم به استراتژی کارآفرینی سازمانی  در فصل ششم به قلمرو کارآفرینی سازمانی از منظر فرصت، درفصل هفتم به قلمرو کارآفرینی سازمانی از منظر مخاطره پذیری سازمانی و در فصل پایانی به کارآفرینی سازمانی پایدار پرداخته است.


با توجه به رویکردهای نوین در جهان امروز و افزایش رقابت در صنایع مختلف، زمان آن رسیده که از نیروی انسانی تعریف دیگری داشته باشیم و می‌توان، از دیگر عوامل سازمانی همچون سرمایه و غیره، اولویت بالاتری دارد بلکه خود تعیین کننده اثر گذاری و چگونگی بهره برداری از عوامل مذکور می‌باشد.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree