آموزش گروهی در سازمان

16 مرداد 1398

اهداف و انتظارات آموزشی شما چه هستند؟

برای موفقیت آموزش گروهی در سازمان، زیرساخت‌های لازم را ایجاد و اهداف و انتظارات را روشن بیان کنید.

روابط مؤثر و آموزش، نقطه اتکای موفقیت سازمانی هستند. سازمان‌هایی که روش‌های مؤثر برای ارتباط کارکنان خود پیدا می‌کنند، بیشتر احتمال دارد به بهره‌وری بالا دست پیدا کنند، توسعه شغلی را افزایش دهند و به پیشرفت کلی در عملکرد کارکنان خود برسند.

آموزش گروهی بسیار کارآمد است

آموزش گروهی باعث ارتباط کارکنان با یکدیگر می‌شود و فرآیند یادگیری را در سازمان شما به پیش می‌برد. آموزش گروهی برای سازمان شما فرصتی ایجاد می‌کند تا فعالیت‌های آموزشی خود را بسط دهد و کارکنانی داشته باشد که به روش کارآمد مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهد.

آموزش گروهی دوراهی آموزش افراد بسیار را به‌طور همزمان، وقتی که تعداد کافی آموزگار متخصص و واجد شرایط در اختیار ندارید حل می‌کند و باعث می‌شود فرایند آموزش را از آغاز تا پایان خودتان در درون سازمان انجام دهید. آموزش گروهی روشی است برای محترم دانستن دانش و تخصص افراد و انتقال این دانش به سایر کارکنان.

آموزش گروهی همچنین مانع از این می‌شود که تبعیض قائل شدن در سازمان رواج یابد. زیرا وقتی تعداد اندکی مربی در اختیار دارید و تعداد فراگیران بالقوه بسیار زیاد است، مجبور می‌شوید بین افراد تبعیض قائل شوید. سازمان‌ها آموزش گروهی را به عنوان روش جایگزین مطلوبی برای رفع مشکل خستگی و کمبود انرژی مربیان انتخاب کرده‌اند.

آموزش گروهی از تنوع و گوناگونی پشتیبانی می‌کند

از آنجایی که در آموزش گروهی بیشتر از دو طرف درگیر هستند، تنوع در شیوه اندیشه، روش انجام کار و فهم افراد ترویج یابد. تنوع چشم‌انداز که از تعامل افراد در آموزش گروهی به وجود می‌آید، عامل انگیزه‌بخش بسیار قدرتمندی برای پیشرفت کارکنان است.

آموزش گروهی همچنین از مسئولیت‌پذیری تک‌تک افراد سازمان پشتیبانی می‌کند و باعث ایجاد محیط‌های کاری متحدتر می‌شود. همچنین روش مطلوبی برای کسانی است که در موقعیت‌های گروهی بهتر می‌توانند بیاموزند.

آموزش گروهی به ایجاد فرهنگ پویا کمک می‌کند

آموزش گروهی همچنین در ایجاد فرهنگ یادگیری در سازمان کمک می‌کند، به‌ویژه هنگامی که با فرایند مربیگری فرد به فرد همراه شود. این کار قابلیت و ظرفیت یادگیری سازمان را افزایش می‌دهد و فرصتی برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا در آینده، توان یادگیری خود را به سطوح بالاتر ارتقاء دهد.

آموزش گروهی چیست؟

آموزش گروهی دربردارنده گروهی از افراد است که در یک رابطه‌ی آموزشی با هم مشارکت دارند تا به اهداف آموزشی خاصی دست یابد. رویکرد‌های زیادی به آموزش گروهی وجود دارد. در اینجا ۳ رویکرد را که از همه معروف‌تر هستند معرفی می‌کنیم که شامل آموزش مربی‌محور، آموزش همتا و آموزش تیمی می‌شوند.

آموزش مربی‌محور

گروه‌های مربی‌محور به تعدادی از افراد امکان می‌دهد در یک گروه آموزشی شرکت کنند و همزمان از تجربه و تخصص یک مربی یا گروهی از مربیان بهره ببرند. غنای تجربه هنگامی چند برابر می‌شود که هر یک از اعضای گروه، تجربه فردی خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. مربی نیز پرسش‌هایی مطرح می‌کند تا جریان گفتگو هدف‌دار و باانگیزه پیش برود و خودش نیز تجربه‌های فردی خود را مطرح می‌کند، بازخورد ارائه می‌دهد و به‌عنوان یک مرجع علمی ناظر جلسات است.

مثال

هفت پزشک، ماهی یک‌ بار با هم ملاقات می‌کنند تا هر یک درباره مسائل مربوط به حوزه کوچک تجربیات خود با دیگران صحبت کند. آنها در هر جلسه یک مربی خارجی را که اغلب یک فرد دانشگاهی است دعوت می‌کنند. این فرد بر اساس موضوعی که در حال بررسی آن هستند انتخاب می‌شود.

آموزش همتا

آموزش در گروه‌های همتا به این سبک است که افراد هم‌رتبه را با علایق و نیازهای آموزشی مشترک گرد هم می‌آورد. این گروه خودش، خودش را هدایت و مدیریت می‌کند. همچنین این گروه مسئولیت تعیین برنامه آموزشی خود را بر عهده می‌گیرد و فرایند آموزش را مدیریت می‌کند، به طوری که هر یک از اعضا بتوانند به نیازهای آموزشی خود پاسخ دهد و هر کس حداکثر فایده را از دانش، تخصص و تجربه دیگران ببرد.

مثال

هر یک از اعضای حاضر در جلسه یک مشکل یا مسئله را مطرح می‌کند. اعضای دیگر گروه به مشکل یا مسئله مطرح‌شده پاسخ می‌دهد در نتیجه خرد جمعی گروه تحت کنترل و مدیریت در می‌آید تا مشکلات را برطرف کنند و شیوه‌ها را بهبود ببخشند و برای همه اعضای گروه ارزش افزوده تولید شود.

آموزش تیمی

آموزش تیمی روشی است که یادگیری را برای یک تیم تسهیل می‌کند. افراد در تیم با همکاری یکدیگر به اهداف آموزشی مشترک آن تیم دست می‌یابند. آنها همزمان از یک یا چند مربی کمک می‌گیرند که به آنها را در مسیر فرایند آموزشی مشورت می‌دهند و آنها را هدایت می‌کنند.

فرآیند مربیگری در تیم، اعضای تیم را مورد حمایت قرار می‌دهد و باعث می‌شود آنها از تجربه و دانش یکدیگر بهره ببرند.

مثال

در یک شرکت حقوقی، دو مربی با تخصص‌های حقوقی مختلف به یک گروه از همکاران کمک می‌کنند و هدف این است که آنها درک بهتری از کاری که انجام می‌دهند و شیوه درست انجام آن به دست بیاورد. گزینه‌های متنوعی از این نوع مربیگری وجود دارد و شیوه‌های نوآورانه بسیاری همواره در حال ظهور است.

استراتژی‌هایی برای موفقیت در آموزش گروهی

برای موفقیت در آموزش گروهی ضروری است آمادگی سازمانی ایجاد کنید، فرصت‌های متنوع و متعدد ارائه دهید و به‌طور مستمر از روند یادگیری حمایت کنید.

آمادگی برای آموزش گروهی

فرایند آماده کردن سازمان با تعیین دقیق اهداف و مقاصد آموزش گروهی آغاز می‌شود. سازمان باید معیاری برای انتظارات و نحوه عمل گروه‌های آموزشی تعیین کند. این معیار باید وظایف را روشن کرده و تعیین کند مسئولیت‌های هر یک از افراد شرکت‌کننده چیست. باید از مسئولیت‌ها و نقش‌ها درک متقابل ایجاد کنید.

 • فرایند آموزش گروهی را با فرهنگ سازمانی خود همسو کنید.
 • مالکیت گروه‌های آموزشی را در سازمان تعیین کنید.
 • زیرساخت درستی برای حمایت از فرآیند آموزش گروهی در سازمان ایجاد کنید.
 • بودجه و زمان کافی برای یادگیری فراهم کنید.
 • نقش‌ها و مسئولیت‌ها را در آموزش گروهی تعیین کنید.

فرصت‌های متنوع برای آموزش گروهی

ایجاد فرصت‌های متنوع برای آموزش گروهی که بتواند به نیازهای آموزشی مختلف در سازمان شما پاسخ دهد، امری ضروری است. برای این کار باید دست به تجربه بزنید و خلاقیت به خرج دهید.

 • مدلی را انتخاب کنید که برای سازمان شما بیشترین موفقیت را به همراه داشته باشد و از آنجا شروع کنید.
 • رهبران گروه‌های آموزشی را آموزش بدهید.
 • استراتژی‌ها، ایده‌ها و شیوه‌های عملی برتر را در گروه‌های آموزشی به اشتراک بگذارید.
 • فرصت‌هایی برای ادغام آموزش‌های جدید فراهم بیاورید.
 • بر فرایند آموزش گروهی نظارت کنید.

پشتیبانی از آموزش گروهی

آموزش سازمانی نیاز به حمایت‌های متعددی دارد که بعضی از آنها محسوس هستند و بعضی نامحسوس. باید فعالانه درباره ساختار‌ها و کنش‌هایی بیندیشید که لازم است برای حمایت از آموزش‌های گروهی و فردی به مرحله اجرا درآورید.

 • از زمان مورد نیاز برای آموزش حمایت کنید.
 • شیوه انجام کارها را پیش و پس از جلسات آموزشی مورد بررسی قرار دهید.
 • برای مدیریت آموزش و گروه‌های آموزشی مسئولان ویژه اختصاص دهید.
 • به‌طور مرتب تلاش‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهید و آماده باشید در طی مسیر، تغییراتی ایجاد کنید.
 • برای اطمینان از موفقیت امر آموزش شبکه‌های ایمنی بسازید.

نکات کلیدی

اگر در حال برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی آموزش گروهی سازمان خود هستید، زیرساخت‌هایی برای حمایت از آموزش گروهی ایجاد کنید و اهداف، نقش‌ها و انتظارات روشن تعیین کنید تا آموزش گروهی در سازمان شما با موفقیت به نتیجه برسند.

منبع: لوئیس جی. زاخاری نویسنده و متخصص آموزش سازمانی

برگرفته از TheBalance


با توجه به رویکردهای نوین در جهان امروز و افزایش رقابت در صنایع مختلف، زمان آن رسیده که از نیروی انسانی تعریف دیگری داشته باشیم و می‌توان، از دیگر عوامل سازمانی همچون سرمایه و غیره، اولویت بالاتری دارد بلکه خود تعیین کننده اثر گذاری و چگونگی بهره برداری از عوامل مذکور می‌باشد.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree